Kjøp billett

Eldredagen – FNs internasjonale dag for eldre

søndag 7. okt kl. 16.00 - Hovedsal nummerert
KR 120 - 120 INK. AVGIFT

I 2018 er det 70 år siden Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt i FN. Den internasjonale dagen for eldre ønsker å markere viktigheten av erklæringen og sette søkelys på personer som er vært viktige forkjempere for menneskerettighetene.

70-årsjubileet er en god anledning å minne om at alle retter og friheter også gjelder for eldre. 

Hovedgjest: Gunnar Berge, politiker. Berge er tidl. finansminister, kommunal- og arbeidsminister, samt oljedirektør. I tillegg har han vært leder for Den norske Nobelkomiteen og delegert til FNs generalforsamling. Berge vil bruke sin erfaring og samfunnsengasjement og knytte dette sammen i et foredrag om temaet for eldredagen. 

Ordfører Ole Ueland hilser. Kunstnerisk innslag etter foredrag. Etter programmet i hovedsalen er det kaffe og kake i kafeen.

Arrangør: Sola eldre- og funksjonshemmedes råd og Sola kommune

Varighet: ca 1 time og 10 minutter.