Kjøp billett

Fagdag om sped- og småbarn

torsdag 13. feb kl. 08.30 - Hovedsal uten nr
KR 395 - 395 INK. AVGIFT

Dette er en fagdag for alle om jobber med eller har interesse for sped – og småbarn eller eldre barn og vil forstå hva barn kan ha med seg av erfaringer.

Program:

8.30     Kaffe og registrering

9.00     Innledning

9.15     «I trygge hender» ved Ingrid Kristine Aspeli

            Om vold og overgrep mot de minste barna og konsekvensene av dette.

10.15   Pause

10.30   Fortsettelse « I trygge hender»

11.30   Lunsj

12.15   Utviklingstraumer hos sped og småbarn ved Hanne Cecilie Braarud

13.05   Pause

13.20   Fortsettelse utviklingstraumer

14.10   Pause/utfylling av evalueringsskjema

14.25   Fortsettelse utviklingstraumer og avslutning.

15.30   Slutt

Pris: 395 inkl. enkel lunsj 

Arrangør:

Nettverk for sped – og småbarn i Rogaland

Dette er et nettverk som består av representanter med barnevernfaglig – og helsefaglig bakgrunn. Konkret sitter det representanter fra barneverntjenesten og helsestasjon/forsterket helsestasjon i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola i nettverket, sammen med Rogaland A-senter, PhBura (BUP), Foreldre- barn senter og familievernkontoret.

Mandatet er å utvikle kunnskap og kompetanse om barns behov for trygghet og beskyttelse i svangerskap, under fødsel og i de første leveårene. Utforske og konkret bidra til at samarbeid om tiltak på tvers, organiseres og gjennomføres til barnets beste.

NORCE Uni Research / RKBU Vest

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge som utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Ved spørsmål /allergier/spesielle hensyn, vennligst kontakt:

eli.aarsland@sola.kommune.no eller elin.fonnebo.kleven@stavanger.kommune.no

Hvis dere ønsker faktura sendes bestillingen til post@solakulturhus.no