Fatale militærflyulykker under den kalde krigen på Sola

torsdag 17. okt kl. 18.30 - Lille konsertsal unummerert

Velkommen til et spennende foredrag om fatale militærflyulykker under den kalde krigen på Sola. 

Fra 1950 til 1959 fant det sted 95 fatale flyulykker i det norske forsvaret, inkludert fly ført av nordmenn under utdanning i USA og Canada. Disse ulykkene kostet til sammen 116 militærflygere livet. I en NRK reportasje i 2014 ble følgende uttalt «Nesten hver måned omkom en norsk pilot under den kalde krigen». Mange av disse skjedde på og rundt Sola, men fikk ikke stort media oppslag. Det fantes ingen kriseteam eller noe støtteapparat som skulle ivareta de pårørende og etterlatte som satt igjen etter flygerne som omkom i tjeneste. Sondre B. Hvam fra Jærmuseet som er ansvarlig for driften av Flymuseet i Sømmevågen, har sett nærmer på disse ulykkene og vil fortelle om dette denne kvelden.

Vi starter med en kaffedrøs fra kl. 18.30. Møtet er åpent for alle og det er fri entré.

Arrangør: Sola historielag i samarbeid med Sola Kulturhus.