Foajekonsert med Espen Hana

Velkommen til gratis foajékonsert med Espen Hana.

Arrangør: Pensjonistforbundet lokallag Sola