Hverdagshelse høsten 2019

tirsdag 26. nov kl. 19.30 - Lille konsertsal unummerert

Åpne foredrag

24. september: «Fra samlivsbrudd og kaos, til trygghet og trivsel»
Hvordan ivareta deg selv og familien i møte med store livsendringer? V/ Anders Gjerdseth, familieterapeut og mekler, Familiekontoret i Sør-Rogaland.  

29. oktober: «Jeg vil leve livet, ikke bare eksistere.»
Erfaringer med å leve med fedme V/Britt Marit Haga, forsker og stipendiat på UIS.

26. november: «Livsstyrketrening – om verdier, bevissthet og valg når livet røyner på.»
«Livsstyrketrening – om verdier, bevissthet og valg når livet røyner på» V/Åsne Aarskog Myhre, spesialfysioterapeut og livsstyrketrener.

Arrangør: Mental helse ungdom, Helse Stavanger, Sola Kommune, Stavanger kommune.

Varighet 1,5 time