Kjøp billett

Julemøte og foredrag om Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole

torsdag 2. des kl. 19.00 - Lille Konsertsal

Billettene til dette møtet blir tilgjengelig 18. november 

Dorthea Rabbe var den første bestyrerinna på Husmorskulen på Sømme i Sola fra 1912, og hun hadde denne posisjonen til hun gikk av med pensjon i 1937, altså i 25 år. Hva var hennes holdning til spørsmål om tradisjonsoverføring og til nyorientering når det gjaldt husmorrolla? Kan vi finne ut mer av dette ved å se på skolen på Sømme og på Dorthea Rabbe sin lærergjerning og liv?

De nye skolebygningene på Sømme i gamle Håland kommune var ikke ferdigstilte da elevflokken innfant seg i august. De unge jentene måtte bruke en del av tiden sin til å hjelpe til med å lempe takstein og sope høvelspon.

Dorthea Rabbe var tidlig samfunnsengasjert. I juni 1912 var også Sola Sanitetsforening skipa og i 1917 var Haalands lokale kvinneråd stiftet med Dorthea Rabbe som en pådriver. I 1921 var Dorthea Rabbe valgt som varamann til Stortinget for Venstre i Rogaland. Flere kokebøker fikk hun også gitt ut.

Varighet: ca 1 time og 30 minutter

Arrangør: Sola historielag, i samarbeid med Sola kulturhus

Vi ønsker at publikum skal føle seg trygge på våre arrangementer. Les mer om våre smitteverntiltak her.