Kjøp billett

LANSERING AV ÅRBOKA FOR 2020 OG FOREDRAG OM UTTAPPING AV STOKKAVANNET

torsdag 22. okt kl. 19.00 - Lille konsertsal unummerert

Velkommen til møte i sola historielag.  

Denne gangen skal vi ha en rekordtidlig lansering og presentasjon av årboka som også vil være til salgs. I tillegg skal Inge Røyneberg fortelle om en artiklene i boka som handler om da Forus området, eller det som da het Stokkavatnet, ble utappet for godt over 100 år siden.

På grunn av situasjonen med Covid-19 er vi underlagt en rekke restriksjoner. Dette betyr at vi må sperre en del seter i salen for å garantere den nåværende grensen på 1 meters avstand. Vi har derfor valgt at ALLE som skal på arrangementet MÅ ha billett. Arrangementet er gratis.

Arrangør: Sola historielag, i samarbeid med Sola kulturhus