Riddere av den Røde Hane

torsdag 17. nov kl. 19.00 - Lille Konsertsal

Velkommen til foredraget «Riddere av den røde hane». Før andre verdenskrig var det ikke vanlig med et organisert brannvern på landsbygda. Egenansvaret var stort, og folk viste en naturlig og solidarisk ansvarsfølelse når den «røde hane galte». Folk måtte selv slokke brannene, men så kom krigen.

Da bygde tyskerne en moderne brannstasjon og etablerte en omfattende brann- og havariberedskap på flyplassen, som ikke bare skulle redde tysk eiendom, fly, bygninger og utstyr. Tyske mannskaper hjalp også til når det var branner utenfor flyplassområdet.

Da krigen endte i mai 1945, overtok det norske forsvaret brannstasjonen fra tyskerne med alt det den hadde av tyske brannbiler, inventar og utstyr og tjenesten med å hjelpe i branner rundt i Sola fortsatte helt til 1988.

Hva de gjorde i lokalsamfunnet og ellers er temaet denne kvelden.

Varighet: 1 time og 30 minutter

Arrangør: Sola historielag, i samarbeid med Sola kulturhus