Kjøp billett

Sola flyplass, en gang Norges største gård v/Tor Erik Hansen og Odin Leirvåg

torsdag 18. mar kl. 19.00 - Hovedsal nummerert

I 1935 var det første gang at store områder midt i Sola med jordbruksjord ble beslaglagt for å bygge flyplassen. Området var ikke stort i begynnelsen med kun 550 mål, men ble senere utvidet til 5000 mål. Men ikke alt ble lagt under betong. Store områder var fremdeles dyrkbare områder. Det var ca. 2500 mål i alt, hvorav 1500 ble leid ut til Rogaland Felleskjøp hvor de produserte gressmel. Lufthavnen selv dyrket ca. 1000 mål med korn. Dette var i sin tid Norges største gård.

Dette jordbruket ble etter hvert redusert, men området var der og fremdeles inngjerdet. Dette førte til et yrende fulgle- og dyreliv, som nesten fritt kunne utvikle seg. Men dette førte også med seg farer for flyene, bl.a. kollisjon mellom fly og fugler,

Møtet vil være todelt. Den første delen vil være en presentasjon av jordbruket på flyplassen, mens den andre delen vil vi vise en film som ble vist på fjernsyn for noen år siden om dette dyrelivet.

Varighet: ca 1 time og 30 minutter

Arrangør: Sola historielag

Vi ønsker at publikum skal føle seg trygge på våre arrangementer. Les mer om våre smitteverntiltak her.