Kjøp billett

Sola skulle bli skandinavias hovedflyplass, hva skjedde? v/Tor Erik Hansen

torsdag 18. feb kl. 19.00 - Lille Konsertsal

Tyskerne etterlot seg en stor og flott flyplass etter krigen. De hadde gjennom flere faser utvidet området med nye rullebaner, taksebaner, hangarer og andre bygninger. Hele 400 millioner kroner hadde tyskerne påkostet flyplassen og da lå plassen der klar til å ta imot trafikk. Sola var den gang Norges mest moderne flyplass med kryssende betong-rullebaner.

Samtidig var det en rivende utvikling i luftfarten med mange nye og store fly. Disse flyene krevde lange og solide rullebaner, dette hadde Sola. Det var mange besøk og det ble konkludert at Sola var den beste flyplassen som hovedflyplass for flytrafikken over Atlanterhavet. Alle parter var enige og saken skulle opp i Stortinget, men det ble ikke noe av planene. Hva skjedde?

Varighet: ca 1 time og 30 minutter

Arrangør: Sola historielag

Vi ønsker at publikum skal føle seg trygge på våre arrangementer. Les mer om våre smitteverntiltak her.