Smitteverntiltak

Oppdatert 3. desember 2021

Kjære publikum!

Vi ønsker at det skal være trygt å besøke våre arrangementer, og vi følger alltid gjeldende nasjonale og lokale Covid-19-restriksjoner. Det betyr at alle våre arrangementer går som vanlig, og på nåværende tidspunkt ikke er påvirket av noen tiltak.  

Kommunene på Nord-Jæren har pålagt alle å bruke munnbind ved kollektivreiser, i taxi, på butikker og i kjøpesentre når man ikke kan holde nok avstand til andre. Munnbindpåbudet gjelder ikke for kulturarrangement, og vi kan dermed heller ikke pålegge våre gjester å bruke munnbind. Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind når man ikke kan holde avstand, og vi ber publikum vise hensyn og ta de forbehold man kan for å forhindre smitte. Vi oppfordre til å følge anbefalingene om god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom eller tegn på symptomer. 

Vi tar kontakt med publikum umiddelbart hvis det kommer endringer som påvirker våre arrangementer.

Følg med på våre hjemmesider for oppdatert informasjon. Du finner de lokale smittevernregler på Sola kommunes hjemmeside.