Smitteverntiltak

Oppdatert 12. februar 2022 

Kjære publikum.

Alle restriksjoner som påvirker våre arrangementer er nå opphevet. Husk at du fremdeles skal holde deg hjemme hvis du er syk.