Kjøp billett

EIBI/Tidlig intervensjon i Asker kommune

mandag 16. sep kl. 19.00 - Utstillingssal KR 60 INK. AVGIFT

EIBI er evidensbasert intervensjon for barn i alderen 2-5 år med autisme.

Marita Kvia er EIBI-veileder og teamleder i EIBI-teamet i Asker kommune. Kommunen har hatt et eget EIBI- team i 9 år.
Hun kommer for å gi en (1) Innføring i hvordan EIBI driftes i Asker, (2) presenterer litt data på effekt av EIBI, og (3) diskutere ulike aspekter ved EIBI som er viktig å ha med seg i en implementering (sosial validitet, foreldresamarbeid, etiske dilemma, samarbeid med andre instanser) og (4) mulig fremtid til EIBI.

Varighet: 2 timer inkl. pause.

Arrangør: Rogaland Lokallag av NAFO