HOVEDSAL

Hovedsalen har 450 sitteplasser og er utformet med tanke på at man skal se og høre tilnærmet like godt fra alle seter. Salen er velegnet til de fleste typer arrangement som konserter, musikkteater, opera, foredrag, seminar, produktlansering og store møter.

Innlasting av utstyr og kulisser er enkelt da scenen ligger på gateplan og har kjøreport. Personbiler og små lastebiler kan tas helt inn på scenen.

Scenen er på totalt 255 m2. Spillearealet bak sceneteppet er på 156 m2, mens forscenen er 55 m2. Gulvet på forscenen er hydraulisk, og kan senkes for bruk til orkestergrav. Gulvet består av tre løftebord hvor det midtre tar 3 tonn, og det høyre og venstre hver har en kapasitet på 1,5 tonn. Orkestergraven har plass til opptil 40 musikere.

Hovedsalen er utstyrt med moderne lysanlegg og lydanlegg for alle typer arrangementer. Vi har også Steinway & Son konsertflygel, piano og notestativer med lys. Salen har godt utbygde kommunikasjonssystemer for arrangementsavvikling. På scenen er det montert 21 motoriserte trekk.

Ta gjerne kontakt for tilbud eller hjelp til å finne gode løsninger på gjennomføring av ditt arrangement!


Henvendelse

7 + 3 =