ANDRE TILBUD

SOLA BIBLIOTEK

Biblioteket har mer enn bare bøker. Du kan låne tidsskrift og ukeblad, film og musikk, dataspilll og lydbøker. Bibliotekets lokaler passer utmerket til både lekselesing og studier, eller avslapping med aviser, tegneserier eller andre blad.

SOLA FRITID

Innbyggerne i Sola skal ha et mangfold av fritidstilbud, også personer med behov for tilrettelegging skal få fritidstilbud med mening. Kommunen har egne fritidsklubber for ungdom.

SOLA KULTURSKOLE

Sola Kulturskole er et kommunalt undervisnings- og aktivitetstilbud rettet mot barn og unge. Kulturskolen er konsentrert rundt musikk, dans og drama/teaterverksted.