KULTURSKOLE

Sola Kulturskole er et kommunalt undervisnings- og aktivitetstilbud som er konsentrert rundt musikk, dans og drama/teaterverksted og visuell kunst. Tilbudene rettes mot alle barn og unge som er omfattet av opplæringsloven.

Kulturskolen har gode lokaler til undervisning, øving og arrangementer. Vi har ni øvingsrom til undervisning og øving. Til gruppeundervisning benyttes Ensemblesalen, Intimscenen, Lille konsertsal og Utstillingssalen. Til de største arrangementene leier vi hovedsalen i kulturhuset. Noen deler av undervisningen foregår ute på de enkelte skolene, eksempelvis på Tananger Kulturstasjon, Dysjaland Skole, Håland Skole og Haga Skole. Vær oppmerksom på noen disipliner kun har undervisningstilbud på Sola kulturhus.

Søknader mottas og ferdigbehandles hele året, dersom vi har ledige plasser tildeles disse fortløpende. Målet ved Sola kulturskole er å kunne gi et tilbud til alle elever som ønsker det, innenfor grunnskole- og videregående skolealder. Vi har de siste årene hatt svært mange elevsøknader, slik at vi beklageligvis ikke har klart å oppnå vår målsetting om åpent opptak.

Kulturskolen underviser i barneteater, dans, messinginstrumenter, musikkterapi, musikkveiledning i barnehager, sang, slagverk, strengeinstrumenter, strykeinstrumenter, tangent, treblås og visuell kunst.

Sjekk ut kulturskolens hjemmeside for mer informasjon. 

Kontakt

Åpningstider
Mandag til fredag: kl 09.00 – kl. 15.00
Undervisningen er hovedsakelig lagt til etter skoletid

Kontaktinformasjon
Telefon: 51 65 34 61
E-post: sola.kulturskole[a]sola.kommune.no