SEREMONIROM

Seremonirom kan benyttes av alle Sola kommunes innbyggere, uavhengig av tros – og livssynsmessig tilhørighet. Seremonirommet gir Solas borgere mulighet til å markere livets overgangsfaser. Bygget er livssynsnøytralt utformet og utsmykket utvendig og innvendig.

Seremonirommet har 60 sitteplasser og har enkel tilgang for pårørende / publikum. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins.

Seremonirom skal primært brukes til følgende arrangementer:

– Begravelsesseremonier

– Visning ifm dødsfall

– Konfirmasjon / navnefest

– Vielser

– minnemarkeringer

– små kulturarrangementer

– minikonserter/foredrag

Ønsker dere å gifte dere i seremonirommet?

Kirkelig vigsel

Dersom dere ønsker å gifte dere kirkelig, les her for mer informasjon. Da leier du rommet via Sola meninghet og behøver dermed ikke å ta kontak med oss.

Borgerlig vigsel

Dersom dere ønsker å leie rommet til borgerlig vigsel, ta kontakt i henvendelsesskjemaet til høyre. Dere leier lokalet gjennom oss, men må ordne selv med vigsler.

Fra 1. januar 2018 er det kommunene som stiller med vigsler til borgerlige vielser. Les her for mer informasjon om dette i Sola kommune.

Adresse: Nordsjøveien 58, 4050 SOLA

Henvendelse

10 + 11 =