SEREMONIROM

Seremonirom kan benyttes av alle Sola kommunes innbyggere, uavhengig av tros – og livssynsmessig tilhørighet. Seremonirommet gir Solas borgere mulighet til å markere livets overgangsfaser. Bygget er livssynsnøytralt utformet og utsmykket utvendig og innvendig.

Seremonirommet har 60 sitteplasser og har enkel tilgang for pårørende / publikum. Bygget er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt med enkel tilgang både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins.

Seremonirom skal primært brukes til følgende arrangementer:

– Begravelsesseremonier

– Visning ifm dødsfall

– Konfirmasjon / navnefest

– Vielser

– minnemarkeringer

– små kulturarrangementer

– minikonserter/foredrag

Ønsker dere å gifte dere i seremonirommet?

Kirkelig vigsel

Dersom dere ønsker å gifte dere kirkelig, les her for mer informasjon. Da leier du rommet via Sola meninghet og behøver dermed ikke å ta kontak med oss.

Borgerlig vigsel

Dersom dere ønsker å leie rommet til borgerlig vigsel, ta kontakt i henvendelsesskjemaet nederst på siden. Dere leier lokalet gjennom oss, men må ordne selv med vigsler.

Kommunene stiller med vigsler til borgerlige vielser. Les her for mer informasjon om dette i Sola kommune.

Adresse: Nordsjøveien 58, 4055 SOLA

Henvendelse

15 + 1 =