FRITID

INFORMASJON FRA FRITID OM STENGTE OG REDUSERTE TILBUD I FOBINDELSE MED KORONAVIRUS

Alle som jobber i Sola Fritid vil fortsatt være tilgjengelige på telefon, e-post og sosiale medier.

FRITIDSKONTAKTTJENESTEN

Kontoret er bemannet for telefonhenvendelser og e-post, men stengt for fysiske besøk. Vi foretar i regelen nå ikke koblinger mellom nye fritidskontakter og nye brukere.  

Bruker og fritidskontakt kan gå tur sammen, uten å være i fysisk kontakt med hverandre, og gjeldende smittevernregler må følges.  Fritidskontakt kan kjøre til aktivitet, men ikke som aktivitet. Bruker må da sitte i baksetet på motsatt side. Fritidskontakter og brukere oppfordres til å ha kontakt digitalt, enten via telefon, videosamtaler eller andre løsninger. 

Turgåing er mulig under visse forutsetninger 

Fra 08.04. gir fritidskontakttjenesten tilbud om at bruker og fritidskontakt kan gå tur sammen eller ha aktiviteter ute (en og en).  Dette under forutsetning av at det er mulig å opprettholde reglene for smittevern under hele samværet og å holde 2 meters avstand. En kan altså ikke kjøre bil sammen, eller være fysisk i kontakt med hverandre. Ordningen er godkjent av smittevernlegen i Sola.

ONSDAGSKLUBBEN OG FREDAGSKLUBBEN

Onsdags- og fredagsklubben er midlertidig stengt.

UNGDOMSHUSET FEELGOOD 

Fra mandag 18.mai åpnes det for aktiviteter i alle 3 distrikt, men selvsagt i tråd med gjeldende smittevernregler:

– Tirsdag på Tananger
– Onsdag Dysjaland
– Torsdag Sola
– Kl 14-16 = kurs/aktivitet med påmelding, kl 16-18 = felles arrangement uten påmelding
– Også noe aktivitet utenom disse tidene.

Les mer her:
Facebook: https://www.facebook.com/pg/FeelGoodUng/events/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/feelgoodungdomshus/
Snap: feelgoodung

FRITIDSVEILEDERNE

Kulturhuset er foreløpig stengt for publikum, men fritidsveilederne kan kontaktes på telefon, e-post og sosiale medier. 

Sommertilbud:

Det blir sommertilbud også i år, men selvsagt i tråd med gjeldende smittevernsregler:

Actionpackhttps://www.sola.kommune.no/kultur-fritid-og-idrett/fritidstilbud-for-barn-og-ungdom/ferietilbud/
Sommer i Sola:  https://www.sola.kommune.no/kultur-fritid-og-idrett/fritidstilbud-for-barn-og-ungdom/

 

SOLA FRITID

Innbyggerne i Sola skal ha et mangfold av fritidstilbud. Lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere. Hovedmålgruppen er barn og unge. Tjenesten skal også bidra til at personer med behov for tilrettelegging skal få fritidstilbud med mening.

Virksomhet fritid sin visjon: «Best til å bli bedre – Sammen skaper vi gode, viktige og synlige møteplasser»

FeelGood ungdomshus

FeelGood ungdomshus har base i tidligere Sola Fritidsklubb på Sola kulturhus, men deler av aktiviteten vil også finne sted i fritidslokalene i Tananger og på Dysjaland. Ungdomshuset skal gi gode vilkår og trygge rammer for ungdom som ønsker å drive selvdrevne grupper med kultur- og fritidsformål. Kommer du som ny på huset blir du godt tatt imot av en ungdomsvert som vil vise deg huset og hva det har å by på.

Du kan lese mer om FeelGood her. 

Fritidsveiledere

Fritidsveilederne i Sola har ansvaret for å veilede barn og unge til en meningsfull fritid med kjekke aktiviteter.De hjelper deg med å finne en aktivitet hvor du kan være del av et sosialt vennskaps-byggende og trygt miljø.

Du kan lese mer om fritidsveilederne her. 

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid er en egen seksjon i virksomhet fritid. I tilrettelagt fritid jobber vi for å tilrettelegge for at mennesker med bistandsbehov har fritidstilbud med mening.

Seksjon for tilrettelagt fritid består av:

  • Fritidskontakttjenesten
  • Fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming
  • Tilrettelagte fritidsgrupper
  • Seksjonen utsteder også ledsagerbevis

Du kan lese mer om tilrettelagt fritid her.