FRITID

Sola fritid skal være med å skape, utvikle og opprettholde meningsfulle fritids- og kulturaktiviteter for barn og unge i Sola kommune, samt tilrettelegge for fritidsaktiviteter for mennesker i alle aldre med spesielle behov. Tjenestene som gis skal fremme livskvalitet, livskraft og trygghet.

Gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner jobber vi for å tilrettelegge best mulig for en meningsfull fritid. Les mer på Sola fritid sine hjemmesider.

FeelGood ungdomshus

Har du lyst til å drive med kafé, film, foto, kunst, ungdomsavis, design, musikk, eller dans, så har FeelGood utstyret og kompetansen. FeelGood ungdomshus tilhører ungdommene i Sola kommune. Ungdomshuset har base i Sola kulturhus, men deler av aktiviteten vil også finne sted i fritidslokalene i Tananger og på Dysjaland. 

Du kan lese mer om FeelGood her. 

Fritidsveiledere

Fritidsveilederne i Sola har ansvaret for å veilede barn og unge til en meningsfull fritid med kjekke aktiviteter.De hjelper deg med å finne en aktivitet hvor du kan være del av et sosialt vennskaps-byggende og trygt miljø.

Du kan lese mer om fritidsveilederne her. 

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid er en egen seksjon i virksomhet fritid. I tilrettelagt fritid jobber vi for å tilrettelegge for at mennesker med bistandsbehov har fritidstilbud med mening.

Seksjon for tilrettelagt fritid består av:

  • Fritidskontakttjenesten
  • Fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming
  • Tilrettelagte fritidsgrupper
  • Seksjonen utsteder også ledsagerbevis

Du kan lese mer om tilrettelagt fritid her.