FRITID

Innbyggerne i Sola skal ha et mangfold av fritidstilbud. Lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere. Hovedmålgruppen er barn og unge. Tjenesten skal også bidra til at personer med behov for tilrettelegging skal få fritidstilbud med mening.

Virksomhet fritid sin visjon: «Best til å bli bedre – Sammen skaper vi gode, viktige og synlige møteplasser»

FeelGood ungdomshus

FeelGood ungdomshus har base i tidligere Sola Fritidsklubb på Sola kulturhus, men deler av aktiviteten vil også finne sted i fritidslokalene i Tananger og på Dysjaland. Ungdomshuset skal gi gode vilkår og trygge rammer for ungdom som ønsker å drive selvdrevne grupper med kultur- og fritidsformål. Kommer du som ny på huset blir du godt tatt imot av en ungdomsvert som vil vise deg huset og hva det har å by på.

Du kan lese mer om FeelGood her. 

Fritidsveiledere

Fritidsveilederne i Sola har ansvaret for å veilede barn og unge til en meningsfull fritid med kjekke aktiviteter.De hjelper deg med å finne en aktivitet hvor du kan være del av et sosialt vennskaps-byggende og trygt miljø.

Du kan lese mer om fritidsveilederne her. 

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid er en egen seksjon i virksomhet fritid. I tilrettelagt fritid jobber vi for å tilrettelegge for at mennesker med bistandsbehov har fritidstilbud med mening.

Seksjon for tilrettelagt fritid består av:

  • Fritidskontakttjenesten
  • Fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming
  • Tilrettelagte fritidsgrupper
  • Seksjonen utsteder også ledsagerbevis

Du kan lese mer om tilrettelagt fritid her.