Fagdag – De sjenerte barna

Velkommen til Fagdag – de sjenerte barna «hvordan utvikle emosjonell kompetanse hos store og små» 

En fagdag for alle som jobber med eller har interesse for spe -og småbarn og hvordan forstå dem.

Salget stenger 15. mai.

Foredragsholder:

Evalill Bølstad er psykolog og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på og underviser i utviklingspsykologi. Hovedfokus er temperament, emosjonssosialisering og emosjonell utvikling hos barn og unge. 

Bølstad er prosjektleder for flere studier på programmene Tuning in to Kids (TIK) og TIK i Skolen, med mål om å fremme emosjonell kompetanse hos barn og voksne både hjemme og på skolen. Hun er også prosjektleder for TOPP-studien, en longitudinell studie om oppvekst og psykisk helse i familier i Norge.

Program:

09:15-09:45 Kaffe og registrering
09:45-10:00 Innledning v/ Eli Aarsland
10.00-11:30 Hvordan møte de sjenerte barna, og utvikle emosjonell kompetanse i arbeid med barn og familier.
11:30-12:15 Lunch
12:15-13:15 Fortsettelse
13:15-13:30 Pause
13:30-14:45 Fortsettelse
14:45 Oppsummering /slutt for dagen v /Maren Løvås

Arrangør: Nettverk
for sped -og småbarn Rogaland