Luftkamper over Sola 1940-45 ved Atle Skarsten

Sola flyplass var ekstremt viktig for tyskerne under 2. verdenskrig. Derfor benyttet Hitler sitt hemmelige våpen, de tyske fallskjermhopperne, for å ta flyplassen raskt, før britene. I april- og maidagene 1940 var det nesten kontinuerlige britiske angrep mot flyplassen, slik at tyske fly fra Sola ikke skulle kunne angripe britiske landstyrker på Østlandet. Under resten av krigen var Sola flyplass stadig et viktig mål for allierte fly.

Tyskerne sendte regelmessig langtrekkende fly på etterretnings- og meteorologiske oppdrag fra Sola, og utførte flere ti-talls bombeangrep fra Sola mot Skottland og England. Atle Skarsten vil fortelle om dette og flere andre dramatiske hendelser fra luftkampene over Sola.

Gratis adgang, alle er velkommen.

Arrangør: Sola historielag, i samarbeid med Sola kulturhus