Motstand – lansering av ny bok fra Rogaland militærhistorisk forening