Norsk Aften

Sola brass band invitere til Norsk Aften.

Programmet vil inneholde variert norsk musikk med mange kjente kjære stykker, alt fra Dovregubbenshall til Valdresmarsj.
Allsang blir det også!

Det vil bli tale for dagen og kåring av beste innslag fra barnetoget og folketoget på Sola.

Velkommen!