Kjøp billett

Rogaland Lokallag av Nafo presenterer Per og Dag – Purken og lærer´n

NAFO Rogaland inviterer deg til en spennende fagkveld om «Atferdsanalyse i Skole og Politi». Dette er en unik mulighet til å utforske hvordan atferdsanalyse spiller en avgjørende rolle i to viktige områder i samfunnet vårt.

Hva kan du forvente?

Dag Sørheim – Atferdsanalyse i Skole og Klasseledelse

Dag er spesialpedagog på Karlsrud skole og en av landets fremste atferdsanalytikere. Han har lang erfaring med å implementere atferdsanalyse i skolemiljøet og er en ekspert på klasseledelse. På denne fagkvelden vil Dag dele innsikt i hvordan atferdsanalyse kan brukes for å skape et positivt læringsmiljø, samt arbeide med angst og fobier i klasserommet.

Per Sørheim – Atferdsanalyse og politiet: Hvorfor er det viktig?

Per har til tider vært kjent som «Gutten i Buret», og arbeider nå som politibetjent. Nå fokuserer han på hvordan atferdsanalyse kan integreres i politiet og hvorfor det er avgjørende for moderne politiarbeid. På NAFO-seminaret ved Gol 2023 holdt han ett fantastisk innlegg kalt «Fra bur til Purk». Han vil dele erfaringer og innsikt om hvordan atferdsanalyse kan bidra til bedre samfunnssikkerhet, og drøfte hans opplevelse av mangelen på atferdsanalyse i politiet.

Billetter: 100 kr per person