Tjora gårdens unike historie, ved Tor Erik Hansen

Tjora er i dag en blanding av jordbruk og industri. Mye av industriområdet i Risavika ligger på Tjora gården. Gården har opp gjennom tidene vært viktig samtidig som jorden har vært lett å dyrke. Derfor var gården skyld setting, dvs. grunnlag for skatt på hele Jæren.

Det er blitt gjort mange arkeologiske funn på gården i de siste årene som dokumenterer hvor viktig Tjora har vært. Tjora er den gården som har flest myntfunn fra vikingtid i landet. Dette indikerer en utstrakt handel. Det er heller ingen andre gårder med så mange steinkors fra vikingtid, hvorfor vet en ikke.

Alt dette er det aldri blitt sett på i sammenheng, noe som vil bli gjort på dette møtet.

Gratis adgang, alle er velkommen.

Arrangør: Sola historielag, i samarbeid med Sola kulturhus