Kjøp billett

Verdensdagen for Psykisk helse

Sola kommune vil i år markerer verdensdagen for psykisk helse. En internasjonal merkedag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Tema i år er lag plass – ingen er bare det du ser.

Vi trenger å høre til, og i år vil vi sette fokus på å lage plass til et større mangfold mennesker. Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av felleskapet hvor du blir respekt, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Det kan også redusere følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon.

I år har vi gleden av å presentere klinisk psykolog Kyrre Dyregrov. Kyrre skal holde et foredrag om grensesetting og selvhevdelse. Ifølge Dyregrov vil mangel på grenser og selvhevdelse medføre stor slitasje i relasjoner. Man sliter seg selv ut, fordi man ikke klarer å ta egne følelser og behov på alvor. Mange er redd for å være til bry, bli avvist eller være en byrde for andre. Med dette foredraget håper han å hjelpe deg å forstå deg selv og dine mønstre bedre, for å kunne ta bedre vare på deg selv.

Kvelden vil også by på musikalske innslag fra kulturskolen, vi får besøk av teaterkameratene & kanonklovnene, helsekoret Canto og pianoelever vil spille i fojaeèn.

Det vil også bli et innlegg fra de to lokale allmennlegene Kristian Yong Høines og Morten Munkvik. Morten og Kristian er begge spesialister i allmennmedisin og er fastleger i Sola kommune. Begge har lang erfaring med undervisning og fagutvikling. Sammen drifter de podcasten «Kvallm» der de tar for seg ulike faglige utfordringer i allmennpraksis.

I foajeèn vil ulike lokale aktører i kommune stille på stands. Her får du en oversikt over noen av tilbudene i kommunen hvor det er hjelp å få.
Arrangementet er gratis og åpent for alle, men alle må ha billett.