Julemøte og foredrag om Dorthea Rabbe og Sømme husmorskole

Billettene til dette møtet blir tilgjengelig 18. november  Dorthea Rabbe var den første bestyrerinna på Husmorskulen på Sømme i Sola fra 1912, og hun hadde denne posisjonen til hun gikk av med pensjon i 1937, altså i 25 år. Hva var hennes holdning til spørsmål om tradisjonsoverføring og til nyorientering når det gjaldt husmorrolla? Kan vi Read More

Årbok 2021 lansering og foredrag om historien til Sola politistasjon

Billettene til dette møtet blir tilgjengelig 23. september.  Sola historielag kommer ut med den 6. årgangen av Årboka deres. Den vil bli presentert for dere på møte og være til salgs. En av artiklene om Sola Politistasjon vil bli presentert mer i detalj. Fredag 15. juni 2018 ble et 113 år gammelt sveitser hus på Read More

Historien om Braathens DC-6B retur til Sola

Foredraget denne kvelden vil handle om historien til flyet og alle de problemene de møtte med å få det tilbake til Sola. I ti år jobbet en gjeng på Flymuseet på Sola for å forhindre at Bratthens siste gjenværende DC-6B fikk samme skjebne som de andre og ble hugget opp. Tirsdag 2. juni 2020 ble Read More

Historien om den første Solabuen

Billettene til dette arrangementet blir tilgjengelig 26. oktober.  I dette foredraget vil Martin Hovland gå inn på dette med klima og bosetninger i Sola fortelle om den aller første Solabuen. Fra den første Solabuen satte sin fot på sanden i Sola, og helt fram til i dag har klimaet på Sola variert. Det viser seg Read More