Solaruten 100 år – Martin Stangeland

Få bedrifter har vært mer markante enn Solaruten i Sola, og ikke minst i Sola sentrum. Martin Stangeland senior startet med busselskap for 100 år siden og dette blir markert denne kvelden. Han var en sterk person som styrte selskapet med hard hånd og detalj kontroll. Pengene fra kjøringen ble innlevert i huset til Martin Read More

Sogneprest i Sola uten kirke, bolig og lønn – Per Inge Ruud

Tenk deg å ha en jobb som du er forpliktet til å utføre. Så kommer noen utenfra og sier at du gjerne kan fortsette å gjøre det, men der du utfører oppgaven så river vi huset og der du bor så overtar vi bolighuset. Omtrent slik kan det enkelt forklares hvordan sokneprest Lars Tjeldflaat opplevde Read More